top of page
טקסט קטן יותרArtboard 3 copy 4xxxhdpi.png
רקעים מעודכןArtboard 3 copy 12xxxhdpi.png

 אם יש בפעילות כמה סגנונות של חיילות:
גם מאוד חסידיות, וגם פחות, מה עושים?

 מצד אחד אם ננסה להעביר בפעילות תוכן
ממש חסידי - הוא לא יתאים לחיילות
שפחות..

 אבל אנחנו כן רוצות להחדיר להם חיים
כמו של חיילי משיח..

מפקדת אנונימית
מאיזור צפון
לשכבות הגבוהות

נוספיםArtboard 3 copy 11xxxhdpi.png

משיב הרב ליזי וילשאנסקי

כל עוד מדובר על בנות אנ"ש הרי ששאלת הפעילות היא יותר על תוכנית ההפעלה ולא על התוכן. 

בוודאות אוכל לומר שהמאפיין המיוחד אצלנו חסידים של הרבי מלך המשיח שתוכן אמיתי נוגע בלב כולן. 

אם-כי, עבור אלו שפחות משדרות חיות חסידית ופחות מחוברות להווי חסידי נדרש מאמץ גדול יותר להכין פעילות מוצלחת ומושכת יותר.  

אביא שתי דוגמאות:

א. התוועדות, החסידית יותר תגיע בגלל התאריך ואולי גם הענין במשפיע. זו שפחות 'חיה' את העניינים תגיע אם יהיה כיבוד טוב, משפיע מעניין, מודעה מושכת וגם חברה שתקרא לה בצורה חוויתית יותר ולא רק בהישען על המצפון. 

על מה לדבר בהתוועדות?

כל עוד המרצה מעניין, המקום והאווירה נעימים והכיבוד טוב , כל אחת תתחבר לכל נושא!

ב. יציאה למבצעים, שוב, האחת תצא בכל מחיר ולכל מקום השניה תצטרך לדעת שיש מקום מסודר, מעניין, חברות שקוראות לה ויש לה משמעות במקום. בכלל, מבצעים של הפצת המעיינות כל תלמידה חבדית אוהבת לראות קיבוצניקית שמדליקה נרות שבת וכדו'.

 

הקו המנחה הוא לקרב את היהודים לתורה באמצעים אטרקטיביים בתחום המותר והרצוי ומבלי לוותר על שפה, סגנון וכו'  ולא לקרב את התורה ליהודים. 

התוכן? כל מה שאמיתי ונכון  -  מתקבל!!!

bottom of page