top of page
טקסט קטן יותרArtboard 3 copy 4xxxhdpi.png
רקעים מעודכןArtboard 3 copy 9xxxhdpi.png

 האם פעילות שבועית בסניף של שעה וחצי 
באמת מוסיפה לחיילות? 

 לפעמים יש לי תחושה שהפעילות לא נותנת 
יותר מהנאה... 

מפקדת אנונימית
מאיזור מרכז
סניף חב"די מוצהר

 אפשר להפוך את הפעילות למשמעותית 
שבאמת תשפיע להם על החיים? 

נוספיםArtboard 3 copy 11xxxhdpi.png

משיב הרב יפתח לוזיה

בנוגע לשאלתכן הראויה והחשובה מאין כמותה בדורנו דור יתום מחד ודור הגאולה מאידך, הריני בזה להציע כמענה הולם את גישת מלכנו-משיחנו לקושיות הרות גורל כגון אלו למיטב הבנתי -

ובכן יש לזכור ולשנן לעצמנו תדיר ששעה וחצי שבועיות הן זמן יקר מכל יקר שלא יסולא מפז וניתן לפעול בו גדולות ונצורות למעלה מהמשוער! ובלבד שישנה סייעתא דשמיא (שמן הסתם וודאי שמצויה אצלכן בשליחותכן הנפלאה) וכמו כן נכונות לעבוד, להתמסר ולהשקיע בסבלנות, סובלנות והתמדה - ואזי סוף הטובה לבוא!

וגם אם תמצאו לומר שאכן יש הרגשה שאף נראה במוחשהיטב במציאות מדי פעם בפעם - שאכן הפעילות הקדושה התבססה ברובה על הנאה ותו לא, אל תהא הנאה זו קלה בעייניכן!

 

שהלא אי אפשר לתאר ולשער כמה זרעי חינוך והתקשרות עתידים לנבוט משעת הנאה צרופה שכזו במחיצת מדריכות חסידיות ומקושרות ואין לדעת מתי חיילת שנהנתה אצלכן תמנף את ההנאה לקשר רציף ואדוק יותר עם אותה מפקדת שנהנתה עימה והחוויה המתוקה והנעימה שחוותה אצלכן תביא אותה בדרך ממילא לצעוד בעקבותיכן בדרך המלך המשיח! להסב לחיילת הנאה צדדית ואמצעית לשם שמיים בבחינת חנוך לנער ע"פ דרכו זה לא פחות חשובה מהתוכן החסידי והמטרה העקרית - ע"י החיצוניות (כביכול) הזו מגיעים  גם לפנימיות וזו דרכו של עולם ושל עבודת ה' בבחינת משכני אחריך נרוצה כמבואר במאמרי חסידות שיש למשוך גם את הנפש הבהמית ואם היא חלילה נותרת מאחור, זה לא יילך.

לגבי סיום השאלה הייתי מציע שתשבו יחד כל צוות המפקדות ותתוועדו ביניכן על מנת לטכס עצה מה לעשות וכיצד לעשות על מנת שהפעילויות אכן יהיו ספוגות בתוכן ומשמעות ברי השפעה יותר ויותר.

נסו לחשוב מחוץ לקופסה, להיות מקוריות ויצירתיות, להיות סקרניות, לקרוא, ללמוד מאגרות קודש, שיחות ומאמרי כ"ק אד"ש בנושאים, לשאול ולהתייעץ עם מפקדות ומחנכות מנוסות בעלות הצלחה בעניינים אלו, גלו בעצמכן מה באמת משפיע לכן על החיים וקרוב לוודאי שבאותם אופנים תצליחו להשפיע גם על החיילות היקרות והנפלאות!

 

מדובר בבנות של הרבי בדור הגאולה, הן חכמות, בוגרות בנפשן, נבונות ומבקשות אמת. אם יגישו להן אותה בעטיפה ורודה עם לבבות - אין לי צל של ספק שהן יאמצו אותה לליבן כהרף עין וילכו אחרי האמת המתוקה הזו שאתן כה משתדלות להעניק להן באש ובמים!

 

וכמובן ופשוט שעל הכל להתבצע  מתוך שמחה וטוב לבב ואמונה לוהטת, תוססת ויוקדת במשלח!

בהצלחה רבה ומופלגה עם תוספת ברכתו של הקב"ה שמרובה על העיקר!

bottom of page