top of page
טקסט קטן יותרArtboard 3 copy 4xxxhdpi.png
רקעים מעודכןArtboard 3 copy 9xxxhdpi.png

איך אפשר לדבר עם ילדות קטנות על משיח וגאולה? הנושא מופשט מאוד, וממש ב'אוויר' בפרט לילדות קטנות שלא כ"כ מבינות..

נוספיםArtboard 3 copy 11xxxhdpi.png

משיב הרב יהודה ליפש

דווקא עם ילדים יותר קל לדבר על משיח מאשר עם מבוגרים, כמו שהרבי אומר שילדים הם משיחי' 

לא טעמו טעם חטא והרבה יותר קל להם להבין.

 

לכל ילד או ילדה יש רגעים פחות טובים קשיים וסיבוכים וכשמשיח יבוא יהיה להם הכי טוב וכייף שבעולם. אפשר וכדאי לתת על זה דוגמאות בכל תחום שנמצא בחיים שלהם, אם יש לילד קרוב משפחה שהוא חולה או נפטר ח"ו  והם רוצים לראות אותו או רוצים שיבריא. או ילדה שאין לה מספיק חברות או מעליבים אותה אז בגאולה זה לא יהיה כולם יאהבו ויכבדו אחד את השני. או מבחינה לימודית, כלכלית, משפחתית וכ'ו שכל הקשיים והדברים הפחות טובים שיש בתחומים האלו ובעצם בכל החיים שלהם יפתרו ויעלמו בגאולה. 

יש משל מאדמור האמצעי על המשפחה שהיה לה חוב לפריץ ונזרקו לבור, וחיו שם את כל החיים שלהם ההורים נפטרו כבר, הילדים התחתנו ונולדו עוד ילדים ויום אחד אחרי הרבה הרבה שנים שיש ילדים שנולדו וגדלו בתוך הבור וזה החיים שהם מכירים. יום אחד הבן של הפריץ שנהיה פריץ בעצמו זרק לבור מישהו שהיה חייב לו כסף. האיש שהגיע לבור התחיל לצעוק, מה זה המקום הזה? מה זה החושך הזה? והילדים ענו לו מה פתאום, זה חיים טובים, אנחנו משחקים נהנים פה, כל יום מורידים לנו אוכל. והוא אמר להם אתם לא יודעים מה יש מחוץ לבור, יש עולם שלם!! והם לא האמינו כי הם לא הכירו שום מציאות חיים אחרת חוץ מהחיים בבור. (כמובן שכדאי ורצוי לתאר ולהרחיב את המשל) 

והנמשל ברור, אנחנו נולדו בבור-בגלות וזה המציאות חיים שאנחנו מכירים ואנחנו לא יכולים להאמין שקיימת מציאות שהיא רק טוב גלוי ואלוקי. אבל הרבי מה"מ מסביר לנו שיש חיים מחוץ לבור, יש גאולה. יהיה הכי טוב שיש ברמה רוחנית וגשמית.

 ככה אפשר לנסות ולהמחיש לילדים את ענין המשיח והגאולה, להוריד את זה לעולם ולחיי היום יום שלהם ולהשתמש במשלים וסיפורים שימחישו להם

bottom of page