top of page
איירArtboard 3 copy 6xxxhdpi.png

חשוב לנו שחיילות יחיו משיח.

חשוב לנו שחיילות ילמדו דבר מלכות.

אבל למה שיפתחו ספר אם יש קניון, מבחן, אפילו התוועדות?

השיחה ארוכה, והן עוד כולה בנבחרת!

אבל הן יבינו את הערך. ואולי אפילו תהיה להן קביעות בנפש:)

פעילות על הדבר מלכות

לרגל כ"ח ניסן
או כל הזדמנות
אחרת

הכנה מראש:
הדפסת הכרטיסיות המצורפות בהמשך

חומרים לפעילות:
הרבה ממתקים, רצועות בריסטול עבה, כלי כתיבה, וכל מה שתרצי כדי לשדרג את הפעילות…

משך זמן:
כשעה

מהלך הפעילות

חידון ידע

אופציה א:  מתחלקים לשתי קבוצות לפי הישיבה. אפשר להביא לכל קבוצה קרפ בצבע לקשור. מניחים במרכז פעמון. את שואלת שאלה וזו שיודעת מכל קבוצה רצה לצלצל. אם צלצלה ראשונה - עונה. כדי לשמוע את כולן אפשר להגביל ולומר שלכל אחת מותר לענות רק פעם אחת..

 

אופציה ב:  עומדים בשני טורים. הזוג חיילות הראשון נשאלות שאלה. זו שיודעת ועונה נכון נשארת במקום. החיילת שלא ידעה עוברת לסוף הטור שלה, והחיילת הבטה אחריה מחליפה אותה. שואלים אותן שאלה וחוזר חלילה..

החידון יכול להיעשות בכל דרך:)

המסקנה: תכלס, אנחנו לא בקיאות בדבר מלכות... כי.. קשה ללמוד דבר מלכות..

 

מכירה את המשחק טלפון מתוקן?
"כל הסיבות למה לא ללמוד דבר מלכות." 
זה מה שאת אומרת לחיילות.
כל חיילת בתורה, לפי סדר הי
שיבה צריכה לומר מילה אחת הגיונית. ביחד כל המילים אמורות ליצור סיבה. למשל: כי - דבר - מלכות - זה - נורא - נורא - ארוך - ובכללי - יש - מלא - שיחות - יותר - קלות..
מי שלא הצליח
ה לשלוף מילה הגיונית בתורה שתמשיך את המשפט - יוצאת מהמשחק ומתחילים מהתחלה.

המסקנה הנשאלת: אז למה כן ללמוד דבר מלכות?!

 

מתחלקים לזוגות. כל זוג מתיישב יחד.
על הרצפה את מניחה שלוש ערימות של כרטיסיות. בכל ערימה כרטיסים כמס החיילות. כל כרטיסיה עוסקת בשאלה אחרת בנושא. ליד כל ערימה את מניחה ממתקים חטיפים חמצוצים או כל דבר שאפשר להכניס לפה.
מתחילים במרתון: כל זוג לוקח כרטיסיה וממתק. כשמסיימות - עוברות לכרטיסיה הבאה. וכן הלאה. מי הזוג שסיים הראשון?:)

 

 


נחזור ב2 מילים: ככל שהדור נעשה חשוך יותר - מתגלת תורה עמוקה יותר. זכינו להיות בדור הכי חשוך, והרבי גילה לנו את הסודות הכמוסים - על הגאולה. הרבי הכין אותנו אליה. והרבי אומר שאנחנו צריכים ללמוד כדי להיות מוכנים. דבר מלכות..


כל אחת מקבלת רצועת בריסטול ארוכה וכלי כתיבה. כל אחת עונה על השאלה - מה יגרום לי ללמוד דבר מלכות? במשפט. לפי מה שקראנו. לפי מה שהיא מרגישה. הרצועה הזו תהיה סימניה לספר הדבר מלכות שלה.
למשקיעניות: אפשר להביא עוד הרבה חומרים לקישוט הרצועה; סרט סטן, יהלומים, חרוזים, טוליפים, נצנצים. 

 

 

 

נקבע חברותות לשבוע הקרוב. אפשר לערוך הגרלה עם השמות וכל זוג חיילות הן חברותא. אפשר לערוך הגרלה בכל שבוע על פרס לחיילות שלמדו...

תדגישי: אפשר ללמוד מהדבש מלכות, או מדבר מלכות לנוער, אפשר את התחלת השיחה + הסוף.. כל אחת תלמד כמה שיכולה. כל אחת צריכה לדעת שזה בסדר ללמוד בדרך שלה, כדי שישאר טעם מתוק מהחברותא.

משחק המילה האחרונה

מרתון דבר מלכות!

סיכום

חברותא

הנספחים

שאלות לחידון
סנני את השאלות לפי רמת החיילות

1. מה זה דבר מלכות?
2. מה ה
שיחה האחרונה של הדבר מלכות?
3. מתי הרבי מדבר על השליחות היחידה? 
4. מתי הרבי דיבר בשיחות על חי וקיים?
5. איפה מציין הרבי את מעלת נשי ובנות ישראל?
6. מהי א' ואיפה הרבי מזכיר אותה?
7. איפה הרבי מזכיר את אליעזר?
8. מהי הדרך הישרה?
9. מתי הרבי מתייחס לכתב הברייל?
10. איך אפשר להתרגל לגאולה לפי מה שהרבי אומר?
11. לפי הדבר מלכות למה צריך גלות?
12. מתי למדת בפעם האחרונה דבר מלכות?
13. למה חשוב ללמוד דבר מלכות?

 

כרטיסיות מעוצבות למרתון
בקישור הנ"ל

bottom of page