top of page
רקעים מעודכןArtboard 3 copy 5xxxhdpi.png

והופה בלאגן

הכנה מראש:
קניית חומרים

חומרים לפעילות:
בקבוקי גואש ב2 צבעים, קערות, ניילון, מגבונים, פלקט.
מגוון חומרים.
כדור.

משך זמן:
כשעה

לשכבת גיל:
בוגרת: ו' - ח'

פעילות חדורה

בפרסום משיח וגאולה

תשמעי סיפור: הגב' ציפורה מנדלסון ע"ה מירושלים עיר הקודש קבלה בהזדמנות מהרבי חפיסת גפרורים לחלק לנשים, כדי לעודד את מבצע נש"ק. היא נשאלה פעם אם שמרה לעצמה כמה גפרורים, ומיד השיבה - 'מה פתאום? הרבי אמר לי לחלק אותם, אז חלקתי הכל!'

הדגש בפעילות הוא על אהבת ישראל ברוחניות.

התפקיד שלנו בדור זה הוא להעביר את כל מה שידוע לנו וגדלנו עליו. לא לשמור רק לעצמינו, אלא להשפיע על החברות, משפחה, סביבה. להפוך את העולם. בלגן חיובי מה שנקרא:)

מרפדים הכל במפת ניילון. מביאים מגבונים. קערות עם גואש ב2 צבעים.

המפקדת אומרת קטגוריות. מי שמתאים לה טובלת אצבע אחת בגואש בצבע מסויים. מי שלא מתאים לה טובלת אצבע בגואש אדום. אומרים קטגוריה נוספת, וטובלים את האצבע הבאה.. חותמים בסוף את הידיים בפלקט. יואווו איזה בלאגןןן.

 

בקצב מוקלט קצר ומגניב!

משחקים שבויים בכדור. מי שנפגעת מהכדור ונשבעת, יש לה משימה שרק אחרי שגומרת תוכל להשתחרר. ממש כמו המשימה שהוטלה על כתפינו ואין לנו איך להתחמק ממנה! 

 

תחרות ענקית!

מתחלקים ל2 קבוצות. כל קבוצה צריכה לחשוב יחד איך לפתח מוצר שימושי שישפיע על הסביבה שבחוץ, ויפרסם משיח, וגם להכין אותו עם מגוון חומרים משונים שהן מקבלות. המפקדת מפעילה טיימר לזמן קצוב, והתחרות מתחילה. בסוף התחרות, כל קבוצה תציג את המוצר שלה.. יכול להיות שלט חוצות, מכונה משוכללת, כל דבר!

מתחילים בבלגן:

דקת לימוד:

בלגן עולמי בעולם:

נראה אותך:

נספחים:

קטגוריות:

אני חושבת שאהבת ישראל זה לגדולי הדור. מתאים לי או לא?

בשבילי אהבת ישראל זה לדבר שעות עם החברות הכי הטובות שלי. מתאים לי או לא?

אני נהנית לדבר על עצמי. מתאים לי או לא?

אני אוהבת לעזור לכל אחד. מתאים לי או לא?

אני חושבת שיש קשר בין אהבת ישראל למבצעים. מתאים לי או לא?

כשאני הולכת ברחוב מזהים עליי שאני חבדניקית. מתאים לי או לא?

אני יוצאת לחלק נש"ק בקביעות. מתאים לי או לא?

אני מתפדחת לדבר יותר מדי עם סתם נשים במבצעים על משיח. מתאים לי או לא?

אני לא יודעת מספיק חסידות בעצמי, אז איך אעביר לסביבה.. מתאים לי או לא?

bottom of page