top of page
רקע סופששArtboard 2xxxhdpi.png

פעילויות

סיום שנה

אבאלה! שנת הפעילות עוד רגע מגיעה לסיומה!

באמת לסיומה? לא ממש. בפעילות האחרונה זה הזמן להבהיר זאת לחיילות. סיום יש רק אחד. גאולה!

תבחרי באיזה קונספט את רוצה לסיים את השנה: מסיבה / התוועדות / פעילות מושקעת / סדנא..

וכדאי להשאיר לחיילות מזכרת כמה שיותר חמה!

אייקון2Artboard 1xxxhdpi.png
אייקון2Artboard 1xxxhdpi.png

פעם חיילת,
תמיד חיילת!

הכנה מראש:
הודעה לחיילות
קניות והכנה בשטח

חומרים לפעילות:
לפני כל פעילות כתוב מה להביא

משך זמן:
כשעה ויותר

לשכבת גיל:
סניפים: א' - ו'.

המסר:

bottom of page